Reklamácie a vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

Podľa zákona zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru č. 102/2014 právo vrátiť tovar naspäť predávajúcemu do 14 kalendárnych dní bez udania dôvodu. U nás môžete tovar vrátiť až do 21 dní odo dňa prevzatia tovaru. To však neznamená, že tovar môžete nosiť a používať. Tento zákon zabezpečuje ochranu spotrebiteľovi – kupujúcemu, aby v prípade ak tovar nezodpovedá jeho predstavám alebo mu nesedí, mohol tovar bez problémov vrátiť predávajúcemu. V prípade vrátenia tovaru znáša náklady na poštovné s tým spojené kupujúci – zákazník. Poštovné sa pohybuje okolo 1-2 EUR a viac, v závislosti od hmotnosti zásielky.

Postup pri vrátení tovaru je nasledovný:

1. Zákazník dá predávajúcemu vedieť e-mailom najneskôr do 21 dní od prevzatia tovaru na e-mailovú adresu info@trendysperky.sk alebo písomne na adresu SEBA.SK, s.r.o., Janka Kráľa 1066/39, 020 01 Púchov, že odstupuje od kúpnej zmluvy a posiela tovar naspäť. Tovar musí poslať späť najneskôr do 21 dní od doručenia tovaru. V e-maile uvedie číslo objednávky, svoje meno a priezvisko a číslo účtu, kde majú byť peniaze vrátené alebo pošle vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy.

2. Vrátený tovar nesmie byť používaný a nosený! Ak má tovar štítok - ten nesmie byť prestrihnutý, musí byť na tovare. Zákazník tovar dobre zabalí, aby sa tovar pri preprave nepoškodil. K zásielke pribalí aj faktúru, spolu s vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy. Tovar musí byť vrátený so všetkým, s čím bol doručený ako napr. darčeková krabička, certifikát, darček atď.

3. Tovar pošlite na adresu:

SEBA.SK, s.r.o.

Janka Kráľa 1066/39

020 01 Púchov

4. Predávajúci tovar prevezme a ak tovar nebol nosený a nie je poškodený vráti zákazníkovi peniaze na účet do 14 dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru.

Reklamácia

Aj keď je našou snahou ponúkať len kvalitný a originálny tovar od svetových spoločností, pokaziť sa samozrejme môže hocičo. Napriek tomu, že percento reklamácií je nízke, je našou snahou vyriešiť všetky reklamácie čo najrýchlejšie (väčšinou do niekoľkých dní). V prípade, že reklamovaný tovar musíme poslať výrobcovi (resp. dodávateľovi), reklamačná lehota môže byť dlhšia (max. 30 dní odo dňa doručenia tovaru).
Záruku na tovar máte u nás rovnakú ako v kamennom obchode. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.
V prípade reklamácie Vás prosíme o zaslanie tovaru, spolu s popisom reklamovanej vady, na našu adresu:

SEBA.SK, s.r.o.

Janka Kráľa 1066/39

020 01 Púchov

Slovenská republika

Tovar prosím dobre zabaľte, aby sa pri preprave ešte viac nepoškodil. Tovar neposielajte na dobierku.

Na aké prípady sa reklamácie vzťahujú?

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Reklamácie sa nevzťahujú na prípady:

  • ak chyba vznikla nesprávnym používaním, resp. ktoré je v rozpore s návodom na použitie
  • ak chyba vznikla mechanickým poškodením (zlomenie, rozbitie, poškriabanie, roztrhnutie, apod.)
  • ak chyba vznikla v dôsledku živelnej pohromy

Reklamácia sa taktiež nevzťahuje na tieto javy:

Oxidácia (černanie) striebra nie je výrobná vada. Jedná sa o prirodzenú reakciu spôsobenú výskytom chemických látok v ovzduší, užívaním niektorých liekov a kontaktom s kozmetickými prípravkami. K čisteniu strieborných šperkov využívajte prostriedky k tomu určené alebo si dajte šperky vyčistiť v zlatníctve.

Černanie (zmena farby) zlata nie je výrobná vada a vyskytuje sa pomerne často , vo väčšej miere sa potom vyskytuje u detí, resp. detských náušníc. Černanie alebo zmena farby zlata v oblasti, kde je zlato v kontakte s pokožkou, je spôsobené reakciou zliatiny zlata na kyseliny obsiahnuté v pote osoby, kt. náušnice (alebo iný zlatý šperk) nosí. Nakoľko 14-karátové zlato obsahuje aj iné kovy (v prípade žltého zlata to býva striebro, niekedy aj meď, biele zlato obsahuje okrem striebra aj nikel, palladium a platinu, príp. mangan), tieto kovy môžu niekedy citlivo reagovať na prítomnosť kyslého potu a následnou chemickou reakciou dochádza k vyzrážaniu oxidov striebra (alebo ďalších spomenutých kovov) na povrchu zlata v podobe tenkého tmavého povlaku (niekedy môže mať hrdzavú farbu). Intenzita akou náušnice môžu sčernieť závisí od konkrétneho zloženia potu danej osoby. Ďalej na ňu môžu vplývať veci ako očkovanie, užívanie niektorých liekov, určitá kozmetika, zvýšená teplota atď.

Černanie (zmena farby) zlata nie je výrobná vada, a teda nepodlieha reklamácii, nakoľko zmenou farby nedochádza k poškodeniu zlata a dá sa jednoducho odstrániť vyčistením ultrazvukom v klenotníctve.

Všetky reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Reklamačné konanie je povinný predávajúci ukončiť najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Pri nosení šperkov doporučujeme:

Vyvarovať sa kontaktu s chemikáliami, napr, s alkoholom, liehom, kyselinami, ktoré spôsobujú oxidáciu šperkov. Vyhnúť sa kontaktu s kozmetickými prípravkami, predovšetkým s parfémami, lakom na vlasy, olejmi a krémami. Šperky si dajte až po nalíčení a použití parfému. Šperk môže poškodiť aj morská alebo chlórovaná voda, preto by ste si mali šperky pred kúpaním dať dole. Rovnako aj pred športovaním si šperk treba odložiť.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že zákazník (kupujúci) nebol spokojný so spôsobom, akým jeho reklamáciu vybavil predajca alebo sa kupujúci domnieva, že predajca porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu na info@trendysperky.sk. Ak predajca na túto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní neodpovie, kupujúci je oprávnený podať návrh na alternatívne riešenie sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm